Úřední deska


INFORMACE PRO PRVNÍ DEN POBYTU DÍTĚTE V MŠ

Prosíme, přiveďte děti od 6.15 do 8.00 hodin na třídy.  V šatně Vás paní školnice nasměruje ke správné skříňce. Děti musí mít bačkůrky, oblečení do třídy a jiné oblečení ven, vhodnou obuv na pobyt venku, batůžek a v něm náhradní prádlo – tričko, tepláky, spodní prádlo, ponožky, pláštěnku. Nedávejte do skříňky gumačky – nepoužíváme. U nových dětí doporučujeme pobyt bez odpoledního odpočinku – tj. do oběda. Všechny důležité dokumenty dostanete na třídě u pí. učitelek. Pokud zákonný zástupce dítěte nemůže 1.9. 2021 vyzvednout dítě osobně, je nutno ráno vypsat Zmocnění k odvádění dítěte z MŠ – formulář obdržíte u pí. učitelky. Ostatní dokumenty si odnesete domů, vyplníte v klidu a přinesete následující den.

PROTIEPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ COVID – 19 pro školní rok 2021 /2022

Povinnosti zákonných zástupců dětí, zmocněných osob a dětí:

 • Děti se od 1. 9. 2021 v mateřských školách netestují, nenosí ochranu úst a nosu ani ve společných prostorách.
 • Osoby při návratu ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy (kromě osob na něž se vztahuje výjimka – tj. očkované osoby, osoby s prodělaným onemocněním COVID 19), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, respektive 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT – PCR testu. Do doby výsledku musejí setrvat v samoizolaci. Týká se doprovodu a dětí starších 6 let.

U dětí mladších 6 let věku nesmí mateřská škola umožnit osobní přítomnost v MŠ, pokud od vstupu na území ČR ze země s velmi vysokým rizikem nákazy neuplynula  doba 7 dní, nebo 10 dní ze země z extrémním rizikem nákazy – tj děti jsou povinny  zůstat v samoizolaci po dobu 7dnů, resp. 10 dnů od vstupu na území ČR, nejsou povinny prokazovat se negativním testem.

 • Zákonní zástupci dětí mají povinnost sledovat zdravotní stav svého dítěte a nevodí dítě do MŠ s příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, průjem, dušnost, bolest v krku, bolest kloubů a svalů, ztráta chuti a čichu, bolest hlavy, atd.)
 • Osoby starší 6 let při každém vstupu do MŠ použijí ochranu nosu a úst (respirátor) a dezinfekční přípravek ve vestibulu školy.
 • Ve společných prostorách MŠ (šatny dětí, chodby) se zdržují co nejméně a po předání či vyzvednutí dítěte urychleně opouští školu. Dítě doprovází pouze jedna osoba.
 • Mají povinnost hlásit onemocnění dítěte na tel. č. 311 533 494.
 • Nedovolí dítěti nosit do MŠ hračky, pití nebo jídlo z domova.
 • Zajistí dítěti 2 kusy roušek, které dají v podepsaném igelitovém sáčku do šatní skříňky (použijí se v případě podezření na výskyt Covid -19 ve škole u dítěte nebo zaměstnance MŠ).
 • Při zahájení školního roku všichni zákonní zástupci dětí vyplní dotazník k aktualizaci osobních údajů (telefonní kontakt, e-maily, atd.).
 • Zákonní zástupci dítěte mají na vyzvání MŠ povinnost bezodkladně dítě vyzvednout z MŠ. Pokud má dítě horečku, dušnost, ztrátu chuti a čichu, atd. mají povinnost telefonicky kontaktovat praktického lékaře pro děti a dorost, který rozhodne o dalším postupu.
 • Pokud bude dítě jevit známky chronického nebo alergického onemocnění je nutné, aby zákonný zástupce dítěte, toto doložil potvrzením od praktického lékaře pro děti a dorost, jinak dítě nebude přijato do MŠ.
 • Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a MŠ není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole.
 • Školné se krátí poměrnou částí, pokud je MŠ mimo provoz déle než 5 dnů. Pokud je provoz MŠ přerušen celý měsíc a vzdělávání se neposkytuje, školné se neplatí. V ostatních případech je povinnost školné hradit (i v červenci). Předškolní děti školné neplatí.

V Žebráku, 30. 8. 2021                              Bc. Alena Šínová,

                                                       ředitelka Mateřské školy v Žebráku

                     

Informace o zahájení provozu MŠ od 12. 4. 2021 – ke stažení zde.

Rozhodnutí ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022 – ke stažení zde.

Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 – ke stažení zde.

Informace k zápisu dětí do MŠ pro šk. rok 2021/2022 – ke stažení zde.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – ke stažení zde.

Potvrzení dětského lékaře o očkování dítěte – ke stažení zde.

Kritéria pro přijímání dětí pro šk. rok 2021/2022 – ke stažení zde.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte – ke stažení zde. (soubor ve formátu DOCX)

Organizace a podmínky provozu MŠ od 1.9.2020zde. (soubor ve formátu PDF)

Manuál k provozu škol vydaný MŠMTzde. (soubor ve formátu PDF)

Mimořádné opatření Min. zdravotnictví k nošení ochraných prostředků v MŠ (platné od 25. 2. 2021)zde. (soubor ve formátu PDF)

Protiepidemická opatření v MŠ – zde. (dokument ve formátu PDF)

Oznámení o změně ceny stravného od 1. 10. 2020zde. (dokument ve formátu PDF)

Rozhodnutí ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021zde. (soubor ve formátu PDF)

Školní vzdělávací program – ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)

Šablony II. pro MŠ v Žebráku – ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)

Používáme multifunkční úklidový systémcertifikát.

“Ochrana osobních údajů (GDPR)” – ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)

Školní řád – ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)

Omluvný list – ke stažení zde. (soubor ve formátu DOCX)

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)

Rozpočet příspěvkové organizace – ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)

Střednědobý rozpočtový výhled – ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)

Výzva na podporu zdraví a prevenci nemocí – ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)