Úřední deska

 

Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace

Hradní 68, 267 53 Žebrák                   tel: 311 533 494


Zřizovatel – Městský úřad Žebrák

a zákonní zástupci dětí

 

Čj.: 111/2020                                                               V Žebráku dne 26.10.2020

Oznámení: Ukončení karantény zaměstnanců MŠ

                     Ředitelka Mateřské školy v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace, Hradní 68, oznamuje, že nařízená karanténa zaměstnanců je ukončena ke dni 26. 10. 2020.

                   Celodenní provoz mateřské školy od 6:15 hod. do 16:15 hodin bude zahájen dne 27. 10. 2020.

 

Bc. Alena Šínová, v .r.

ředitelka mateřské školy

 

Oznámení o omezení provozní doby MŠ od 7. 10. 2020 – zde.

Prodloužení omezení provozní doby MŠ – zde.

Organizace a podmínky provozu MŠ od 1.9.2020zde. (soubor ve formátu PDF)

Manuál k provozu škol vydaný MŠMTzde. (soubor ve formátu PDF)

Protiepidemická opatření v MŠ – zde. (dokument ve formátu PDF)

Oznámení o změně ceny stravného od 1. 10. 2020zde. (dokument ve formátu PDF)

Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021zde. (soubor ve formátu PDF)

Informace o zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021zde. (soubor ve formátu PDF)

Rozhodnutí ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021zde. (soubor ve formátu PDF)

Kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2020/2021zde. (soubor ve formátu PDF)

Školní vzdělávací program – ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)

Šablony II. pro MŠ v Žebráku – ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)

Používáme multifunkční úklidový systémcertifikát.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávánízde. (Formulář ve formátu DOCX)

Čestné prohlášení k očkovánízde. (Formulář ve formátu DOCX)

“Ochrana osobních údajů (GDPR)” – ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)

Školní řád – ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)

Omluvný list – ke stažení zde. (soubor ve formátu DOCX)

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte – ke stažení zde. (soubor ve formátu DOCX)

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)

Rozpočet příspěvkové organizace – ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)

Střednědobý rozpočtový výhled – ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)

Výzva na podporu zdraví a prevenci nemocí – ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)

Oznámení o změně ceny stravného – ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)