Úřední deska

Sdělení ředitelky školy 

Policie ČR vede trestní řízení ve věci šíření internetových výhrůžek obsahujících hrozbu útoky na různé objekty s cílem vyvolat paniku a donutit státní orgány k plnění stanovených požadavků. Hrozba útoky se postupně mění z obchodních center přes dopravu až k útokům na školská zařízení, čímž se snaží zvýšit závažnost hrozby. Mezi hrozby patří umístění nástražného výbušného systému, použití střelby, založení požáru a podobně. Do současné doby nebyly hrozby realizovány a policie nezaznamenala ani přípravu nebo jiné skutečnosti, které by svědčily o pachatelově úmyslu své hrozby realizovat.

Na základě pravidelně se opakujících anonymních výhrůžek , žádám zaměstnance MŠ, rodiče i doprovázející osoby o zvýšenou pozornost, se zaměřením zejména na odložené podezřelé předměty (balík, zavazadla), výskyt osob s podezřelým chováním, veškeré nestandartní události, atd. V případě zjištění neobvyklých skutečností informujte ředitelku školy nebo toto neprodleně oznamte na tel. 158.

                     

Informace o zahájení provozu MŠ od 12. 4. 2021 – ke stažení zde.

Rozhodnutí ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022 – ke stažení zde.

Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 – ke stažení zde.

Informace k zápisu dětí do MŠ pro šk. rok 2021/2022 – ke stažení zde.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – ke stažení zde.

Potvrzení dětského lékaře o očkování dítěte – ke stažení zde.

Kritéria pro přijímání dětí pro šk. rok 2021/2022 – ke stažení zde.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte – ke stažení zde. (soubor ve formátu DOCX)

Organizace a podmínky provozu MŠ od 1.9.2020zde. (soubor ve formátu PDF)

Manuál k provozu škol vydaný MŠMTzde. (soubor ve formátu PDF)

Mimořádné opatření Min. zdravotnictví k nošení ochraných prostředků v MŠ (platné od 25. 2. 2021)zde. (soubor ve formátu PDF)

Protiepidemická opatření v MŠ – zde. (dokument ve formátu PDF)

Oznámení o změně ceny stravného od 1. 10. 2020zde. (dokument ve formátu PDF)

Rozhodnutí ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021zde. (soubor ve formátu PDF)

Školní vzdělávací program – ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)

Šablony II. pro MŠ v Žebráku – ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)

Používáme multifunkční úklidový systémcertifikát.

“Ochrana osobních údajů (GDPR)” – ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)

Školní řád – ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)

Omluvný list – ke stažení zde. (soubor ve formátu DOCX)

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)

Rozpočet příspěvkové organizace – ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)

Střednědobý rozpočtový výhled – ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)

Výzva na podporu zdraví a prevenci nemocí – ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)