Úřední deska

 

Vážení rodiče,

věci ze skříňky Vašeho dítěte, výkresy, vyúčtování plateb na akce a vrácení přeplatku, atd. Vám v červnu vydají pí. učitelky třídní (budou určené dny a hodiny).

Až uděláme rozpis, podáme zprávu i na tento web a pí. učitelky třídní Vám přesnou informaci také podají přes sociální sítě. Pokud Vám nebude vyhovovat termín a čas, tak domluví individuální předání.

Sledujte tento web.

Provoz mateřské školy v době letních prázdnin – zde.

Informace k zahájení provozu od 25. 5. 2020zde.

Čestné prohlášení o neexistenci infekčního onemocnění – zde.

Provoz mateřských škol do konce školního roku 2019/2020 (manuál MŠMT) – zde.

Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021zde. (soubor ve formátu PDF)

Informace o zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021zde. (soubor ve formátu PDF)

Rozhodnutí ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021zde. (soubor ve formátu PDF)

Kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2020/2021zde. (soubor ve formátu PDF)

Opatření prevence nákazy koronavirem v MŠ a další pokyny – dokument ke stažení zde.

Školní vzdělávací program – ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)

Rozhodnutí ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020 – ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)

Šablony II. pro MŠ v Žebráku – ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)

Používáme multifunkční úklidový systémcertifikát.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávánízde. (Formulář ve formátu DOCX)

Čestné prohlášení k očkovánízde. (Formulář ve formátu DOCX)

“Ochrana osobních údajů (GDPR)” – ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)

Školní řád – ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)

Omluvný list – ke stažení zde. (soubor ve formátu DOCX)

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte – ke stažení zde. (soubor ve formátu DOCX)

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)

Rozpočet příspěvkové organizace – ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)

Střednědobý rozpočtový výhled – ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)

Výzva na podporu zdraví a prevenci nemocí – ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)

Oznámení o změně ceny stravného – ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)