Distanční výuka

Vážení rodiče,

v této záložce najdete důležité informace k distančnímu (dálkovému) vzdělávání dětí. Prosíme, pokud bude provoz MŠ přerušen, sledujte pravidelně náš web a tuto záložku.

Škola musí povinně vzdělávat distančním způsobem, pokud není možná osobní přítomnost dětí ve škole z důvodů krizových nebo mimořádných opatření (opatření vlády, Ministerstva zdravotnictví, krajské hygienické stanice, atd.) nebo z důvodu nařízené karantény.

Povinnost distančně vzdělávat má mateřská škola k dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné (předškoláci).

Pokud je zákaz osobní přítomnosti pro minimálně jednu třídu, probíhá v této třídě distanční výuka. Ostatní třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem ve standardním režimu. Pokud je zakázána přítomnost všech dětí, přechází na distanční výuku celá škola.

Předškolní děti jsou povinny se distančně vzdělávat.

Povinnost není dána v době prázdnin, dále pokud ředitelka školy rozhodne o omezení nebo přerušení provozu, nebo pokud se dítě z důvodu nemoci nemůže zapojit do vzdělávání .

Vzdělávání bude probíhat asynchronně – učitelky budou posílat zadání úkolů na portál a dítě se svým zákonným zástupcem pracuje v jimi zvoleném čase vlastním tempem.

Vzdělávání v MŠ Žebrák bude realizováno prostřednictvím portálu „Škola v pyžamu“. Zákonní zástupci obdrží e-mail, kde se po kliknutí na odkaz zaregistrují a poté si pro přístup do konkrétní třídy zvolí vlastní jméno a heslo (nutno zapamatovat, vždy pro přístup do třídy bude vyžadováno).

Zadané úkoly, které děti vypracují, zákonní zástupci vyfotí a zašlou učiteli zpět na portál Škola v pyžamu“. Zde je učitel může okomentovat. Stejně tak, mohou děti poslat komentář nebo vzkaz paní učitelce.

Komunikace i výsledné vypracování úkolu (pracovní list, atd.) mezi učitelem a dítětem (zákonným zástupcem) se zobrazuje pouze těmto dvěma osobám (tím je zajištěna osobní ochrana).

Zákonní zástupci dětí omlouvají neúčast svých dětí v distančním vzdělávání nejpozději do 3 kalendářních dnů přes Školu v pyžamu paní učitelce.