Plánované akce

Listopad 2019

5.11.2019  – zábavné vystoupení „Bavíme se s Jiřím Helekalem“, MŠ od 9.15 hod.

6.11.2019  komunitní setkání třídy Žabek „Veselé podzimní tvoření“,  od 15.15 hod.

6.11.2019  – lampionový průvod od 16.45 hod., sraz účastníků ve dvoře MŠ, na závěr opékání uzeniny u chaty – přineste si vlastní lampion i uzeninu. Těšíme se na Vás. (Akce se uskuteční jen za příznivého počasí).

7.11.2019  divadelní představení žáků ZŠ Žebrák „Jedničky má papoušek“,  od 10.00 hod. v kině

12.11.2019 depistáž klinické logopedky, MŠ od 8.00 hod. (děti musí mít písemný souhlas rodičů)

18.11.2019  – ověření úrovně očekávaných výstupů u dětí s individuálním vzděláváním, MŠ od 9.00 hod.

20.11.2019  třídní schůzky předškoláků (pro tř. Žabky a Myšky) s ukázkou vzdělávací práce, informace o zápisu do ZŠ podá zástupce ředitele ZŠ Žebrák; MŠ od 15.30 hod. ve tř. Žabek

27.11.2019  tř. Soviček zdobení perníčků s maminkami, MŠ od 8.15 hod. 

 

Prosinec 2019

3.12.2019 –  komunitní setkání  „Vánoce a život na Islandu“,  pro předškolní děti a jejich rodiče  ze tř. Žabek a Myšek,             od 15.30 hod. ve tř. Žabek

4.12.2019 hudební vystoupení “ Toulavá kytara“, MŠ od 9.00 hod.

5.12.2019 mikulášská nadílka, MŠ od 8.10 hod.

10.12.2019 vánoční vystoupení pro rodiče ve tř. Myšek, MŠ od 15.30 hod

11.12.2019 vánoční vystoupení tř. Myšek pro seniory v DPS Žebrák, od 13.00 hod.

11.12.2019 vánoční vystoupení pro rodiče ve tř. Soviček, MŠ od 15.30 hod.

12.12.2019 vánoční vystoupení pro rodiče ve tř. Ježků, MŠ od 15.15 hod.

17.12.2019 vánoční vystoupení pro rodiče ve tř. Žabek, MŠ od 15.30 hod.

 

Od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2019 bude provoz Mateřské školy v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace přerušen. Provoz bude opětovně zahájen dne 6. 1. 2019.