Úřední deska

 

Informace o řešení situace s mokrou zdí v šatně tř. Myšek 

Přerušení provozu MŠ V ŽEBRÁKU dne 12. 3. 2024

Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro škol. rok 2023/2024 – dokument.

Kritéria pro přijímání dětí k PV ve škol. roce 2023/2024

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2023/2024 – ke stažení zde.

Evidenční list pro dítě v MŠ – součást žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání – ke stažení zde.

Rozhodnutí ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024 – ke stažení zde.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte – ke stažení zde. (soubor ve formátu DOCX)

Oznámení o změně ceny stravného od 1. 9. 2022zde.

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – ke stažení zde

Používáme multifunkční úklidový systémcertifikát.

“Ochrana osobních údajů (GDPR)” – ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)

Školní řád – ke stažení zde.

Omluvný list – ke stažení zde. (soubor ve formátu DOCX)

Rozpočet příspěvkové organizace – ke stažení zde. (soubor ve formátu XLSX)

Střednědobý rozpočtový výhled – ke stažení zde. (soubor ve formátu XLSX)

Výzva na podporu zdraví a prevenci nemocí – ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)

Prohlášení o přístupnosti – ke stažení zde (soubor ve formátu PDF)