Úřední deska

 

Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od škol. roku 2022/2023

Kritéria pro přijímání dětí k PV ve škol. roce 2022/2023

Žádost o přijetí dítěte do MŠ si zákonní zástupci vyzvednou a vyplní v den zápisu v MŠ nebo možno stáhnout na www.mszebrak.cz (úřední deska) a vyplnit už doma.

Žádost o přijetí dítěte – ke stažení zde.

Rozhodnutí ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023 – ke stažení zde.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte – ke stažení zde. (soubor ve formátu DOCX)

Manuál k provozu škol vydaný MŠMTzde. (soubor ve formátu PDF)

Mimořádné opatření Min. zdravotnictví k nošení ochranných prostředků v MŠ (platné od 25. 2. 2021)zde. (soubor ve formátu PDF)

Oznámení o změně ceny stravného od 1. 9. 2022zde.

Školní vzdělávací program – ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)

Šablony II. pro MŠ v Žebráku – ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)

Používáme multifunkční úklidový systémcertifikát.

“Ochrana osobních údajů (GDPR)” – ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)

Školní řád – ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)

Omluvný list – ke stažení zde. (soubor ve formátu DOCX)

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)

Rozpočet příspěvkové organizace – ke stažení zde. (soubor ve formátu XLSX)

Střednědobý rozpočtový výhled – ke stažení zde. (soubor ve formátu XLSX)

Výzva na podporu zdraví a prevenci nemocí – ke stažení zde. (soubor ve formátu PDF)

Prohlášení o přístupnosti – ke stažení zde (soubor ve formátu PDF)