Plánované akce

Květen 2022

Příjem přihlášek k předškolnímu vzdělávání (zápis) pro školní rok 2022/2023 

Zápis pro šk. rok 2022/2023 se uskuteční ve dnech:

3. května 2022 od 9.00 hod. do 11.00 hodin

4. května 2022 od 13.00 hod. do 17.00 hodin

v ředitelně Mateřské školy v Žebráku (přízemí). Zapsány budou děti, které se narodily do 31. 8. 2019. Zákonní zástupci se osobně dostaví (možno i s dítětem) a předloží jeho rodný list a svůj průkaz totožnosti.

27. 5. 2022 – Netradiční olympiáda se seniory,  DPS Žebrák, tř. Žabky od 9.50 hod.

 

Červen 2022

1. 6. 2022 – oslava MDD – hry, zábava, dárečky,.. školní zahrada od 9.00 hod.

7. 6. 2022 – školní výlet „Farmapark U Toma“ Ledce u Plzně, tř. Ježci a Sovičky

 

Zvláštní zápis pro děti z Ukrajiny se uskuteční dne:

8.června 2022 od 13.00 hod. do 16.00 hodin

Bližší informace v samostatné záložce „Zápis pro ukrajinské děti“.

 

9. 6. 2022 – školní besídka pro rodiče třídy Sovičky, od 15.30 hod.

14. 6. 2022 – školní besídka pro rodiče třídy Ježci, od 15.30 hod.

15. 6. 2022 – školní výlet „Farma Moulisových“ Milínov s programem Farmáři, tř. Myšky a Žabky

21. 6. 2022 – školní besídka a rozloučení s předškoláky pro rodiče třídy Žabky, od 15.30 hod.

23. 6. 2022 – školní besídka a rozloučení s předškoláky pro rodiče třídy Myšky, od 15.30 hod.

 

Červenec – srpen 2022

Od 1.7. 2022 do 29.7. 2022 je provoz mateřské školy na dvou třídách pro přihlášené děti. Platba stravného u paní hospodářky v kanceláři do 16.6.2022.

Od 1.8.2022 do 31.8.2022 bude mateřská škola mimo provoz – zaměstnanci čerpají řádnou dovolenou.

 

30.8. 2022 se koná pro zákonné zástupce nově přijatých dětí informativní schůzka ve tř. Žabek od 15.30 hodin. Prosíme, přijďte bez dětí (seznámení se školním řádem, předání dokumentace – např. Zmocnění k odvádění dítěte, Informovaný souhlas, atd.).